fbpx

Exact Flex Invest III

Exact Invest A/S tilbyder muligheden for investering i en diversificeret fond, med en bred allokering af virksomhedslån via Danmarks førende crowdlending platform, Flex Funding med Finanstilsynets højeste godkendelse. Fonden vil blive aktivt forvaltet og med fokus på investering i en unik aktivklasse af virksomhedslån. Her forventes der stabile afkast, årlig udlodning og med professionel due diligence og kreditvurdering, samt en lav til mellem risiko.

Vi fortsætter succesen fra Exact Flex Invest I og Exact Flex Invest II

Exact Flex Invest III er en fond som du kan investere i, og som inkluderer følgende:

 • Fondens størrelse: DKK 10 – 25 mio.
  • Minimumsinvestering på DKK 2,5 mio.
  • Forventet afkast og udlodning:
   • Nuværende fonde performer 5-6% nettoafkast før skat p.a. (efter omkostninger, provision og tab) med lav-mellem risiko.
   • Det årlige resultat udloddes som udbytte.
  • Et allokeringsmål på 60-80 forskellige virksomhedslån. Her mindskes virksomhedsspecifikke risiko, og øger porteføljens diversificering.
  • Fokus på lån med ejendomssikkerheder og statskaution.
  • Investering med lav korrelation til aktiemarkedet.
  • Omkostninger:
   • Der afholdes omkostninger til revision og diverse, forventeligt 30.000 kr. p.a.
   • Provision jf. standardvilkår på platform (1 rente-procentpoint).
   • Struktureringshonorar på 0,5%.
  • Tidshorisont: 5 år fra fuldt kapitalindskud.
  • Kapitalkald: I rater fra udløb af tegningsfrist og forventeligt over 9 mdr. i takt med allokering i låneandele.
  • Juridisk set-up: Fleksibelt
   • Kan laves som aktieselskab med direktion og bestyrelse.
    • Direktion: Martin Nymark, CEO Exact Invest A/S.
    • Bestyrelse: 3 personer som udgangspunkt udpeget af Administrator.
   • Revision: Deloitte, Danmark (udvidet gennemgang)

  Vores tidligere fonde og afkastsammenligning

  Exact Flex Invest I og Exact Flex Invest II

  EFI I og EFI II afkast sammenlignet med benchmark og high-yield fonde inkl. handelsomkostninger (ÅOP).

  Leave a Reply