fbpx

Crowdlending vs danske aktier

Mange danskere er allerede indforstået med konceptet om at investere i aktier, og specifikt at investere i index eller ETF’er for at opnå diversificeringsfordele. Hvad der ikke er kommet på den danske agenda endnu, er investering via crowdlending. Altså investering i lån til virksomheder med stabile afkast. Det kan sammenlignes med en aktivklasse, der ligger mellem aktier og obligationer med en årlig rente på mellem 6-12%.


Exact Invest A/S er investeringsforvalter, og ejer af to investeringsfonde, Exact Flex Invest 1 (EFI 1) og Exact Flex Invest 2 (EFI 2) som begge er fuldt eksponeret i virksomhedslån via vores digitale crowdlending platform.

I det følgende vil de historie tal fra EFI 1 og EFI 2 gennemgås og kombineres med en afkastanalyse samt en analyse af fondenes korrelation med det danske OMX C20 indeks og hvordan de risikojusterede afkast fordeler sig på de 3 aktiver.

Den anvendte tidshorisont er fra 2019, Q3 til 2021, Q4 for begge fonde og C20.

Afkast og risiko for virksomhedslån og det danske aktiemarked

EFI 1 har investeret i lån med en virksomhedskapital på DKK 4.25 mio. og opnået et gennemsnitlig afkast efter kredittab på 1,54% pr. kvartal. EFI 2 har investeret med en kapital på DKK 10 mio. og opnået et gennemsnitligt afkast på 1,48% pr. kvartal. Tab på lån pga. misligholdelse har været på hhv. 10% og 7,5% for EFI 1 og 2.

I samme periode har C20 – de største 20 virksomheder i Danmark – leveret et gennemsnitligt afkast på 5,76% pr. kvartal. Sammenligner man disse tal, vil man nok konkludere, at C20 er en bedre investering end EFI 1 og EFI 2, som begge har opnået lavere afkast. Dette er dog en forkert antagelse. Man glemmer nemlig at indregne den pågældende eksponering i risiko for hver aktiv. Afkast er nemlig bestemt og positivt korreleret med risiko. Jo højere risiko, jo mere skal en investor kompenseret for at påtage sig denne risiko.

Figur: Afkaststatistik og sharpe ratio for hhv. EFI 1, EFI 2 og C20.

Risikoen for de pågældende aktiver kan måles gennem afvigelse i afkast. Dette bliver målt i standard afvigelse – altså hvor meget aktiverne fordeler sig omkring sin middelværdi. I ovenstående figur ses de 3 forskellige mål for risici, hvor EFI 1 og EFI 2’s afkast svinger mellem (+/-) 0,29% og 0,32% pr. kvartal. Sammenligner man dette med C20 indekset med en afvigelse på (+/-) 8,98%, står det klart, at C20 er langt mere risikabel, hvilket også kan forklare det højere afkast.

Derfor bør en investor altid kigge på volatilitet, og ikke blot afkast alene. Det kan enkeltvis illustreres: Har du en aktie som stiger 10% i en periode, men falder 20% næste periode, er man som investor ikke tilfreds. Dette belyser også det primære argument for at sprede sin kapital over flere aktiver – også kaldt diverisficering.

For at sammenligne afkast mellem vores aktiver bør denne underliggende risiko medregnes. Det kan gøres via en såkaldt Sharpe Ratio, som er et meget populært mål inden for moderne portefølje teori.  En Sharpe ratio beregner hvor meget merafkast man som investor modtager ved at påtage sig ’en enhed’ yderligere risiko. En Sharpe Ratio på under 1, indikerer at man påtager så mere risiko i form af volatilitet relativt til afkastet.

Sammenlignes Sharpe Ratios mellem vores 3 aktiver, fremstår det at EFI 1 og EFI 2 opnår det højeste merafkast ift. den risiko man påtager sig med en ratio på hhv. 4,7 og 5,4. Dette er meget højt i alle henseender. C20 har en Sharp ratio på 0,64 hvilket stadigvæk er ok, men langt under de to investeringsfonde. Det højere kvartalvise afkast på C20, er altså begrundet ud fra den underliggende risiko, som er vist i den høje afvigelse.

Du kan selv opbygge din portefølje i dag i virksomhedslån via vores førende platform. Oprettelse er hurtig og gebyrfrit. Udforsk selv de mange spændende virksomheder på vores 2 markedspladser og optimer din private portefølje.

Hvis du er interesseret i at få forvaltet din kapital gennem en investeringsfond ligesom EFI 1 og EFI 2, så kontakt os på:
info@exactinvest.dk
+45 70 22 87 77

Leave a Reply