fbpx

Netværksarrangement gav spændende debat!


Exact Invest A/S og Favrskov Erhverv har netop afholdt et  fyraftensarrangement for medlemmer af Favrskov Erhverv. Programmet stod på indlæg om  Exact Group og Exact Lending, samt Erhvervshus Midtjylland. Arrangementet blev krydret med gode netværkspauser, snacks, grill, cocio, samt en ”hole-in-one” golfturnering


Erhvervslån og vores aktivitet i Brasilien og Colombia
Exact Invest A/S dannede de smukke rammer om arrangementet, hvor Michael Nymark Hansen holdt et oplæg om Exact Lending, hvor vi skaber muligheden for både at optage og investere i Erhvervslån via crowdlending. Exact Lending kan via Danmarks største låne- og investeringsplatform tilbyde gode vilkår for både investorer, der søger et stabilt afkast, samt låntagere, der mangler finansiering til vækst, projekter og alternative investeringer. Oplægget blev yderligere suppleret med en status på økonomien i Brasilien og Colombia, samt en introduktion til de aktiviteter, som Exact Group A/S har i de to sydamerikanske lande.

Spændende debat om bankernes udfordringer og lovgivning
Indlægget affødte en spændende debat omkring bankernes rolle i bl.a. SMV-segmentet, hvor bankerne kan have udfordringer med at låne ud til mindre virksomheder i vækst, da virksomhedernes balancer ikke nødvendigvis lever op til kravene, som bankerne er underlagt via Finanstilsynet.

Der er lagt op til, at man via lovgivning vil tvinge banker til at henvise til alternativ finansiering (Se vores LinkedIn opslag), hvis de ikke selv kan låne penge til kunden. Det er selvfølgelig et initiativ, som Exact Lending bakker op om. Det burde dog ikke være nødvendigt, da det kun kan være i bankernes interesse at hjælpe deres kunder – enten igennem egne udlån eller via 3. part. På denne måde, kan de også bedre holde fast i egne kunder. Vi tror på at denne relation kan skabes via god dialog med de danske banker.

Dagens program
Udover præsentation af de mange muligheder der er for SMV’er i Danmark, stod programmet også på netværkspauser med kaffe og snacks, samt en afsluttende hole-in-one golfkonkurrence, hvor der blev serveret grillpølser og Cocio. Her var der 2 luksuriøse Pinot Noir vine på højkant! Desværre fandt vi ingen vindere denne gang, så vi bliver nok nødt til at gentage succesen. 😉

Tak til alle de deltagende
En stort tak skal også lyde til Kim Kjølhede fra Erhvervshus Midtjylland, som præsenterede de mange muligheder midtjyske SMV’er har for at få støtte til udvikling og vækst i region Midtjylland.

Også en stor tak til alle de glade og spørgelystne deltagere, samt Jørgen Schytter fra Favrskov Erhverv der har været med til at planlægge arrangementet og lagde gode kræfter i at få folk med!

Crowdlending – få din virksomhed til at blomstre

Penge fra mængden som kan få din virksomhed til at blomstre.

Hvad er Crowdlending?

Crowdlending er et princip, hvor en låntager låner penge af en folkemængde (crowden). Det er i Danmark tilgængeligt for virksomheder, der eksempelvis ønsker hjælp til finansiering af projekter, vækst eller midlertidig finansiering af ordrer, cash flow eller lignende. Det er også tilgængeligt for diverse foreninger til hel- eller delfinansiering af projekter.

Crowdlending finder sted ved at virksomheder søger om et lån, der så bliver finansieret af en gruppe private og institutionelle investorer, der via individuelle bud forsøger at opnå fuld finansiering på det forespurgte lånebehov. Crowdlending, som også kaldes Peer-to-peer lending, er noget som har eksisteret i årtier. Har du lånt penge til en ven eller et familiemedlem, har du selv været en del af denne proces. Der er også flere eksempler på lokalsamfund, der er gået sammen om at finansiere projekter til gavn for hele byen.

Udover at være med til at skabe vækst, er Crowdlending også en metode, hvor begge parter opnår berigelse. I dag kommer Crowdlending i et mere digitalt format, hvor der eksisterer større platforme, der formidler disse lån. Her bliver låntager og långiver nemt og fleksibelt matchet over online markedspladser, som både fremmer investeringer og lån. Dette hjælper også med muligheden for alternativ finansiering til virksomheder, såfremt de mangler kapital til yderligere vækst, projekter eller investeringer.

Støt dansk vækst og lokale virksomheder

Crowdlending er et velkendt princip, som i stigende grad er ved at vinde frem i Danmark. Det betyder også at danske virksomheder bliver bedre stillet, da de har flere muligheder for optagelse af lån – det er altså ikke blot bankerne som står til rådighed længere.

Små og mellemstore virksomheder kan have svært ved at leve op til de mange og meget specifikke krav, som bankerne skal stille overfor låntager, for at de kan leve op til Finanstilsynets krav.

Her hjælper de digitale platforme virksomhederne med at optage lån, som bankerne har sværere ved at være med på. Dette er altså en stor hjælp til virksomheder, og bidrager positivt til den danske vækst og det danske erhvervsliv.

Det kan således også være en hjælp til bankerne, da de i fremtiden kan hjælpe deres kunder med at løse et lånebehov, selvom det ikke er via banken, at lånet bliver formidlet. På denne måde undgår de at miste en kunde, der ellers kunne være tvunget til at skifte bank for dermed at opnå den ønskede finansiering.  

Exact Lending – én af de danske crowdlending platforme

Én af de tidligere nævnte handelsplatforme er Exact Lending, som tilbyder finansiering via Danmarks største låne- og investeringsplatform. Exact Lending og Flex Funding A/S samarbejder med både Vækstfonden, European Investment Fund og Eksportkreditfonden, hvor lån kan udbydes med garanti, eller hvor fondene byder ind med halvdelen af lånebeløbet.

I perioden fra 2015-2020 opnåede investorerne et gennemsnitligt årligt afkast på 7,33% p.a. (netto) efter omkostninger, men før kredittab. I samme periode har kredittabet ligget på 0,36%, hvilket er meget lavt (Kilde: http://www.flexfunding.com).

Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os

Exact Lending

+ 45 70 22 87 77

info@exactinvest.dk

Milliardgæld til danske virksomheder rammer snart – og den er ikke lille

Coronakrisen har været dyr for danske virksomheder, og de skubber en meget stor gæld foran sig. Nye tal fra Skatteministreret viser at danske virksomheder skylder 28,9 mia. kr. i statslige lån.

Danske virksomheder skal snart tilbagebetale over 20 mia. kr. for momslån

Første betalingsfrist ligger allerede d. 1. november 2021, hvor der skal tilbagebetales 7,4 mia. kr. i momslån til staten. 3 måneder senere ligger næste betalingsfrist på 13,4 mia. kr. i momslån.

Dette er en stor gæld til det offentlige, og det faktiske beløb som skal tilbagebetales er endnu højere. Lånebeløbet på 28,9 mia. kr. omfatter blot 6 ud af i alt 9 ordninger, hvilket betyder, at det pågældende beløb fortsat vil stige imens de resterende ordninger opgøres.

De omfattende lån er gået til virksomheder under coronakrisen, som har haft problemer med at betale skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag. Derfor etablerede staten rentefrie lån til hjælp for virksomheder med betalingsvanskeligheder. Lån som snart skal tilbagebetales.

Her står det uklart hvor mange virksomheder, der rent faktisk kan tilbagebetale momslånet ved den første frist i november. Chefkonsulent, Henrik Boye Hansen fra BDO, udtrykker dog ingen tvivl om, at der er virksomheder som kommer i betalingsproblemer med de kommende betalingsfrister.

Det forventes derfor, at der opstår et stort finansieringsbehov og her er det oplagt, at bankerne træder til. Direktør i Finanstilsynet, Jesper Berg, vurderer, at bankerne gerne vil være en del af løsningen på den store gæld til det offentlige, men udtrykker også sin bekymring omkring, hvor stor en del af dette behov, der kan dækkes af bankerne. Det vil tiden jo vise.

Et alternativ til banken i denne sammenhæng, vil være at hente finansiering via Exact Lending, der er et godt alternativ til banken

Vi tilbyder en nem og fleksibel lånestrukturering, med lånestørrelse helt ned til 200.000 kr. og med løbetider på 6-60 mdr. Vi strukturerer lån via vores førende handelsplatform under markedskonforme vilkår.

Udfyld en uforpligtende låneansøgning her.

Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os.

Exact Lending

+ 45 70 22 87 77
info@exactinvest.dk

Så er der banet vej for første spadestik!

Exact Lending rejser 4,8 mio. kr. til SPI Ejendomme A/S

Exact Lending, der er en del af Exact Invest A/S, har i samarbejde med SPI Ejendomme A/S haft succes med at rejse 4,8 mio. kr. til sikkerhedsstillelse for et spændende ejendomsprojekt i Stige ved Odense.


Lånet er rejst via Danmarks førende handelsplatform for virksomhedslån.
Forventningen er, at entreprenøren går i jorden inden for de næste par måneder. Rejsning af lånekapitalen var en forudsætning for at byggeriet kan starte.

Takket være de mange gode investorer på den digitale handelsplatform, er det lykkedes at rejse finansieringen på 14 dage. Dette er sket i tæt samarbejde mellem Exact Lending og Flex Funding A/S.Samarbejdet med Exact Lending og Flex Funding A/S har givet mig plads til at holde fokus på min forretning. Det har været et godt alternativ til banken. Jeg har oplevet en høj grad af professionalisme, og hele forløbet har båret præg af tillid og åben dialog
– Jesper Skovenborg, CEO, SPI Ejendomme A/S


Tillid er vigtigt! Exact Lending har tæt kontakt til sine kunder, både låntagere og investorer.Det er vigtigt for Exact Lending, at vi kan tilbyde vores kunder professionel assistance på det rette niveau og samtidig skabe gennemsigtighed for investorerne på handelsplatformen
– Martin Nymark, CEO, Exact Invest A/S


Den digitale handelsplatform har eksisteret siden 2015.

Hvis du vil ind og se enten lånemuligheder eller investeringsmuligheder, skal du følge dette link til platformen og oprettelse: Din foretrukne låne- og investeringsplatform.

Hvis du har spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte os.

Exact Lending
+45 70 22 87 77

info@exactinvest.dk

Gør de nye Basel IV-krav det sværere for virksomheder at optage lån?

Det bliver i hvert fald dyrere viser analyse fra Copenhagen Economics. Ifølge deres rapport kan det nemlig komme til at koste bankkunder omtrent 13 mia. kr. ved indfasning af de nye Basel IV-krav.

I takt med denne indfasning forventes det at låneomkostningerne til små- og mellemstore virksomheder vil stige med 0,27 procentpoint.

Figur: Stigning i omkostninger hos bankkunder ved indfasning af de nye Basel IV-krav, målt i absolutte tal og i procentvis stigning af låneomkostninger. Baseret på tal fra analyse af Copenhagen Economics.

Virksomheder kan forstat låne til samme attraktive vilkår og renter via vores digitale handelsplatform

De nye Basel IV-krav vil ikke påvirke priserne for lån optaget via Exact Lending/Flex Fundings handelsplatform. Det skyldes, at vi ikke har lån på egne bøger og dermed har lavere kapitalkrav fra Finanstilsynet. 

Hvad er Basel-krav og hvordan vil det påvirke dig?
Der er nye kapitalregler på vej, som kommer til at påvirke den danske finanssektor. Dette er er de kommende Basel-IV krav som forventes implementeret d. 1 jan. 2023. Hensigten med de forskellige Basel ordninger, er at skabe finansiel robusthed overfor økonomisk og finansiel uro. Dette vil dog komme med en række klare implikationer for både virksomheder og privatkunder i banker. 

Der er nemlig blevet sat et såkaldt gulvkrav, som sætter et minimumsbeløb for hvor meget kapital en bank skal holde, ligemeget hvor risikabelt et aktiv er. Som det ser ud lige nu, vil det ifølge en analyse af Copenhagen Economics, lede til at bankerne skal holde 58-90 mia. kr. ekstra kapital. Gulvkravet forventes fuldt indfaset i 2029.

Her er det estimeret af Sigurd Næss-Schmidt, som er virksomhedspartner og ansvarlig for den pågældende rapport, at det vil koste bankernes kunder omkring 13. mia. kr. Dette skyldes højere låneomkostninger, som i gennemsnit vil stige med 0,23 procentpoint, som både rammer realkreditkunder og virksomheder.

Inkluderer man også de faldende indlånsrenter, står det klart at fremtidens bankvilkår forringes for privat- og erhvervskunder i bankerne.

Heldigvis vil de nye Basel-krav ikke ændre vores vilkår, og vi beholder altså de samme attraktive renter og muligheder via vores digitale handelsplatform på www-exact-lending.com. 

Baseret på kilder:
Analyse fra Copenhagen Economics. 
Finanswatch artikel: “Nye kapitalkrav kan ramme virksomheder hårdt” af Mette Mandrup.

Negative indlånsrenter – hvad med investering i erhvervslån?

I dag kan du foretage kortsigtet placering i erhvervslån med høj likviditet. I perioden fra 2015-2020 opnåede investorerne et gennemsnitligt årligt afkast på ca. 7% p.a. på Danmarks største crowdlending platform.


Det er efterhånden kendt, at banker i Danmark, i stigende grad, indfører negative indlånsrenter for både privat- og erhvervskunder, og samtidig nedsætter beløbsgrænserne for, hvornår der skal betales negative renter.
 
Ifølge Dansk Erhverv, betalte danske virksomheder sidste år 1,6 mia. kr. for at have penge stående i banken og forventningen er, at dette beløb vil stige til 2,5 mia. kr. i 2021. Hvad tallet bliver for private med opsparing i banken, er en ukendt faktor.
 
Hele årsagen til de negative indlånsrenter i bankerne, skal findes i det meget lave renteniveau, som Danmark har ligget på de senere år, og at bankerne betaler for at have penge stående i Danmarks Nationalbank.
 
Det er ikke udelukkende negativt, siger Lars Krull til TV2, senior rådgiver ved Aalborg Universitet. Han mener, at danskerne skaber mere vækst, ved at investere pengene.
 
Hvad er alternativerne?
De helt traditionelle investeringsmuligheder er aktier, obligationer og ejendomme.
 
Aktier kendetegnes ved, at der potentielt er et højt afkast, men det er også et marked, der kendetegnes ved høj volatilitet – og hvornår er en aktie for dyr? Hvis man rammer det forkerte tidspunkt, kan man potentielt tabe mange penge.
 
Obligationer giver i øjeblikket meget lave afkast, da de følger det generelle renteniveau. Det er godt for boligejerne, og kan være et alternativ til de negative renter. 
 
Ved handel med aktier og obligationer betales kurtage og depotgebyr, samt potentielt et spread på handelstidspunktet.
 
Ejendomsinvesteringer har traditionelt set et stabilt afkast, men er også kendetegnet ved høje transaktions-omkostninger. Ejendomsinvesteringer er også tunge at komme ud af.

 Erhvervslån – et godt alternativ til din portefølje
Når nu danskerne er blevet opfordret kraftigt til at blive private investorer på grund af de negative renter, er investering i erhvervslån til små og mellemstore virksomheder et godt alternativ til aktier og obligationer.
 
Denne aktivklasse er særligt interessant for investorer, der ønsker et stabilt og attraktivt afkast til lave omkostninger og en kort varighed.


Erhvervslån er nu tilgængelige for den private investor
Både private og professionelle investorer har nu adgang til at investere i erhvervslån. Alt hvad der kræves, er at man opretter en konto hos Exact Lending (www.exact-lending.com).

Det er gratis at oprette en konto, gratis at overføre penge til sin konto og gratis at investere i nye låneandele. Låneandelene kan ligeledes handles på et sekundært marked.
 
En konto hos Exact Lending giver adgang til både lån, der udbydes via Exact Lending med primært fokus på ejendomsrelaterede investeringer, og til lån på Flex Fundings platform.
 
Udbuddet af erhvervslån er baseret på crowdlending princippet, hvor låntager (virksomheden) og långiver (private og professionelle) møder hinanden direkte på en elektronisk platform. Platformen er via Flex Funding A/S godkendt af Finanstilsynet.
 
Erhvervslån ligger risikomæssigt imellem aktier og obligationer. Platformen giver investorerne adgang til at købe låneandele helt ned i størrelser af 200 kr. Kombineret med muligheden for at handle låneandele på det sekundære marked, giver dette fleksibilitet til at sammensætte en fornuftig portefølje med et godt afkast og en balanceret risiko. Det sekundære marked gør på samme tid investeringen mere likvid.
 
Investering i erhvervslån skaber vækst!
Investering i Erhvervslån via crowdlending er også godt for det danske erhvervsliv. Mindre og mellemstore virksomheder kan have svært ved at leve op til de meget strenge krav bankerne er underlagt fra Finanstilsynet – specielt hvis ikke man passer i deres kasser.
 
Exact Lending og Flex Funding A/S samarbejder med både Vækstfonden og Eksportkreditfonden, hvor lån kan udbydes enten som Covid-19 lån med op til 90% statsgaranti, eller lån, hvor de to fonde byder ind med halvdelen af lånebeløbet.
 
I perioden fra 2015-2020 opnåede investorerne et gennemsnitligt årligt afkast på 7,33% p.a. (netto) efter omkostninger, men før kredittab. I samme periode har kredittabet ligget på 0,36%, hvilket er meget lavt (Kilde: Flex Funding A/S).(Løbetider er målt i mdr. og renten er p.a.)

Exact Flex Invest III

Exact Invest A/S tilbyder muligheden for investering i en diversificeret fond, med en bred allokering af virksomhedslån via Danmarks førende crowdlending platform, Flex Funding med Finanstilsynets højeste godkendelse. Fonden vil blive aktivt forvaltet og med fokus på investering i en unik aktivklasse af virksomhedslån. Her forventes der stabile afkast, årlig udlodning og med professionel due diligence og kreditvurdering, samt en lav til mellem risiko.

Vi fortsætter succesen fra Exact Flex Invest I og Exact Flex Invest II

Exact Flex Invest III er en fond som du kan investere i, og som inkluderer følgende:

 • Fondens størrelse: DKK 10 – 25 mio.
 • Minimumsinvestering på DKK 2,5 mio.
 • Forventet afkast og udlodning:
  • Nuværende fonde performer 5-6% nettoafkast før skat p.a. (efter omkostninger, provision og tab) med lav-mellem risiko.
  • Det årlige resultat udloddes som udbytte.
 • Et allokeringsmål på 60-80 forskellige virksomhedslån. Her mindskes virksomhedsspecifikke risiko, og øger porteføljens diversificering.
 • Fokus på lån med ejendomssikkerheder og statskaution.
 • Investering med lav korrelation til aktiemarkedet.
 • Omkostninger:
  • Der afholdes omkostninger til revision og diverse, forventeligt 30.000 kr. p.a.
  • Provision jf. standardvilkår på platform (1 rente-procentpoint).
  • Struktureringshonorar på 0,5%.
 • Tidshorisont: 5 år fra fuldt kapitalindskud.
 • Kapitalkald: I rater fra udløb af tegningsfrist og forventeligt over 9 mdr. i takt med allokering i låneandele.
 • Juridisk set-up: Fleksibelt
  • Kan laves som aktieselskab med direktion og bestyrelse.
   • Direktion: Martin Nymark, CEO Exact Invest A/S.
   • Bestyrelse: 3 personer som udgangspunkt udpeget af Administrator.
  • Revision: Deloitte, Danmark (udvidet gennemgang)

Vores tidligere fonde og afkastsammenligning

Exact Flex Invest I og Exact Flex Invest II

EFI I og EFI II afkast sammenlignet med benchmark og high-yield fonde inkl. handelsomkostninger (ÅOP).