For Investor

Exact Lending for långivere/investorer

Vi er specialister i virksomhedslån og vi tilbyder attraktive investeringsmuligheder i en unik aktivklasse, hvor du kan opnå et stabilt afkast over en kort tidshorisont med stærke sikkerheder og mulighed for valg af egen risikoprofil. Ved investering i denne fixed-income aktivklasse kan du både forrente dine penge og undgå negative renter i banken. Vi tilbyder:

 • Rente på 6-12% p.a.
 • Månedlige rentebetalinger (og månedlige afdrag ved annuitetslån).
 • Historiske afkast på 7% p.a.
 • Mulighed for valg af risikoprofil.
 • Sikkerhed i personlig kaution, virksomhedspant, pant i fast ejendom og statsgaranti.
 • Likviditet gennem frasalg af låneandele via sekundær markedsplads.
 • Auto-invest funktion.
 • Platformsbaseret P2P automatisering med AI, der mindsker rentespændet (spread) mellem ind- og udlån.
 • Invester i lån og støt virksomhed med hjælp til vækst, projekter og alternative investeringer.

Ny unik allokeringsmulighed

Indenfor fixed-income udgør virksomhedsobligationer og statsobligationer suverænt størstedelen af markedet. Dette skyldes at mindre udlånsmuligheder er svært tilgængelige og ofte tidskrævende. Der er i mellemtiden opstået mulighed inden for SMV-segmentet, hvor rigtig mange små- og mellemstore virksomheder ønsker alternative finansieringsmuligheder til banken i stil med virksomhedsobligation til større virksomheder.

Højteknologisk investeringsplatform med specialiseret kreditvurdering både manuelt og artificial inttellingence (AI).

Renten ligger typisk på 6-12% p.a. med sikkerhed i fast ejendom, virksomhed, selvskyldnerkaution og.l. Der opnås stærke afkast med en balanceret risikoprofil i en aktivklasse, der kun i lav grad korrelerer med finansielle markeder, hvorfor det bør være en naturlig del af en balanceret investeringsportefølje.

Se og bliv inspireret af vores one-pager til
investorer


Låne- og investorstruktur


Vores lån

Med Flex Funding platformen har vi formidlet lån til en lang række investorer og låntagere. Vi har bl.a. opnået følgende*

+273 mio. kr.

Så stort et beløb har vi investeret på vores platform.

6-12% p.a.

Er vores forretning på lån med et gennemsnitlig nettoafkast på 7,33% p.a.

0,36%

Det årlige gennemsnitlige kredittab for långivere. Realiseret efter sikkerheder.

*Obs.: ovenstående information blev opdateret d. 31/12/2020Sikkerhed som investor

 • Der stilles risikoklassifikation af hver låntager – baseret på kreditmodeller og fra kreditbureauer.
 • Vi foretager kreditvurderinger på låneansøgninger og yder opdateret data omkring låntagere.
 • Ved lån som kun delvist er sikret af pant eller kaution bliver der foretaget undersøgelser omkring dette.
 • Der er mulighed for diversificering af investeringsporteføljen gennem en allokering af flere lån.
 • Vi inddriver gæld fra låntagere som ikke kan passe sine tilbagebetalinger ved advokathjælp eller inkasso kontakt.
 • I tilfælde af konkurs for Flex Funding sikres tilbagebetaling til investor ved en overførelse af tilbagebetalingpligten til kurator.

Se vores fond allokeret i virksomhedslån

Fonden er ikke lanceret endnu, men planen er at den skal fortsætte succesen fra vores tidligere fonde, Exact Flex Invest I og II

Exact Flex Invest III

Exact Invest A/S tilbyder muligheden for investering i en diversificeret fond, med en bred allokering af virksomhedslån via Danmarks førende crowdlending platform, Flex Funding med Finanstilsynets højeste godkendelse. Fonden vil blive aktivt forvaltet og med fokus på investering i en unik aktivklasse af virksomhedslån. Her forventes der stabile afkast, årlig udlodning og med professionel dueContinue reading “Exact Flex Invest III”

Om os

Vi matcher virksomheder med lånebehov og investorer – til gavn for begge parter.

Vi er et seriøst alternativ til banklån.

Vi er specialister i lånekapital og investering, og vi arbejder konstant for at give vores kunder den bedst mulige oplevelse.

Kontakt

Åhusene 6
8382, Hinnerup

+45 70 22 87 77
Info@exactinvest.com

Når du investerer via Exact Lending & Partners, låner du penge direkte til små og mellemstore virksomheder, så resultatet af din långivning kan gå både op og ned.

Powered by Flex Funding A/S med Finanstilsynets godkendelse (FT nr. 22012).