Gør de nye Basel IV-krav det sværere for virksomheder at optage lån?

Det bliver i hvert fald dyrere viser analyse fra Copenhagen Economics. Ifølge deres rapport kan det nemlig komme til at koste bankkunder omtrent 13 mia. kr. ved indfasning af de nye Basel IV-krav.

I takt med denne indfasning forventes det at låneomkostningerne til små- og mellemstore virksomheder vil stige med 0,27 procentpoint.

Figur: Stigning i omkostninger hos bankkunder ved indfasning af de nye Basel IV-krav, målt i absolutte tal og i procentvis stigning af låneomkostninger. Baseret på tal fra analyse af Copenhagen Economics.

Virksomheder kan forstat låne til samme attraktive vilkår og renter via vores digitale handelsplatform

De nye Basel IV-krav vil ikke påvirke priserne for lån optaget via Exact Lending/Flex Fundings handelsplatform. Det skyldes, at vi ikke har lån på egne bøger og dermed har lavere kapitalkrav fra Finanstilsynet. 

Hvad er Basel-krav og hvordan vil det påvirke dig?
Der er nye kapitalregler på vej, som kommer til at påvirke den danske finanssektor. Dette er er de kommende Basel-IV krav som forventes implementeret d. 1 jan. 2023. Hensigten med de forskellige Basel ordninger, er at skabe finansiel robusthed overfor økonomisk og finansiel uro. Dette vil dog komme med en række klare implikationer for både virksomheder og privatkunder i banker. 

Der er nemlig blevet sat et såkaldt gulvkrav, som sætter et minimumsbeløb for hvor meget kapital en bank skal holde, ligemeget hvor risikabelt et aktiv er. Som det ser ud lige nu, vil det ifølge en analyse af Copenhagen Economics, lede til at bankerne skal holde 58-90 mia. kr. ekstra kapital. Gulvkravet forventes fuldt indfaset i 2029.

Her er det estimeret af Sigurd Næss-Schmidt, som er virksomhedspartner og ansvarlig for den pågældende rapport, at det vil koste bankernes kunder omkring 13. mia. kr. Dette skyldes højere låneomkostninger, som i gennemsnit vil stige med 0,23 procentpoint, som både rammer realkreditkunder og virksomheder.

Inkluderer man også de faldende indlånsrenter, står det klart at fremtidens bankvilkår forringes for privat- og erhvervskunder i bankerne.

Heldigvis vil de nye Basel-krav ikke ændre vores vilkår, og vi beholder altså de samme attraktive renter og muligheder via vores digitale handelsplatform på www-exact-lending.com. 

Baseret på kilder:
Analyse fra Copenhagen Economics. 
Finanswatch artikel: “Nye kapitalkrav kan ramme virksomheder hårdt” af Mette Mandrup.

Negative indlånsrenter – hvad med investering i erhvervslån?

I dag kan du foretage kortsigtet placering i erhvervslån med høj likviditet. I perioden fra 2015-2020 opnåede investorerne et gennemsnitligt årligt afkast på ca. 7% p.a. på Danmarks største crowdlending platform.


Det er efterhånden kendt, at banker i Danmark, i stigende grad, indfører negative indlånsrenter for både privat- og erhvervskunder, og samtidig nedsætter beløbsgrænserne for, hvornår der skal betales negative renter.
 
Ifølge Dansk Erhverv, betalte danske virksomheder sidste år 1,6 mia. kr. for at have penge stående i banken og forventningen er, at dette beløb vil stige til 2,5 mia. kr. i 2021. Hvad tallet bliver for private med opsparing i banken, er en ukendt faktor.
 
Hele årsagen til de negative indlånsrenter i bankerne, skal findes i det meget lave renteniveau, som Danmark har ligget på de senere år, og at bankerne betaler for at have penge stående i Danmarks Nationalbank.
 
Det er ikke udelukkende negativt, siger Lars Krull til TV2, senior rådgiver ved Aalborg Universitet. Han mener, at danskerne skaber mere vækst, ved at investere pengene.
 
Hvad er alternativerne?
De helt traditionelle investeringsmuligheder er aktier, obligationer og ejendomme.
 
Aktier kendetegnes ved, at der potentielt er et højt afkast, men det er også et marked, der kendetegnes ved høj volatilitet – og hvornår er en aktie for dyr? Hvis man rammer det forkerte tidspunkt, kan man potentielt tabe mange penge.
 
Obligationer giver i øjeblikket meget lave afkast, da de følger det generelle renteniveau. Det er godt for boligejerne, og kan være et alternativ til de negative renter. 
 
Ved handel med aktier og obligationer betales kurtage og depotgebyr, samt potentielt et spread på handelstidspunktet.
 
Ejendomsinvesteringer har traditionelt set et stabilt afkast, men er også kendetegnet ved høje transaktions-omkostninger. Ejendomsinvesteringer er også tunge at komme ud af.

 Erhvervslån – et godt alternativ til din portefølje
Når nu danskerne er blevet opfordret kraftigt til at blive private investorer på grund af de negative renter, er investering i erhvervslån til små og mellemstore virksomheder et godt alternativ til aktier og obligationer.
 
Denne aktivklasse er særligt interessant for investorer, der ønsker et stabilt og attraktivt afkast til lave omkostninger og en kort varighed.


Erhvervslån er nu tilgængelige for den private investor
Både private og professionelle investorer har nu adgang til at investere i erhvervslån. Alt hvad der kræves, er at man opretter en konto hos Exact Lending (www.exact-lending.com).

Det er gratis at oprette en konto, gratis at overføre penge til sin konto og gratis at investere i nye låneandele. Låneandelene kan ligeledes handles på et sekundært marked.
 
En konto hos Exact Lending giver adgang til både lån, der udbydes via Exact Lending med primært fokus på ejendomsrelaterede investeringer, og til lån på Flex Fundings platform.
 
Udbuddet af erhvervslån er baseret på crowdlending princippet, hvor låntager (virksomheden) og långiver (private og professionelle) møder hinanden direkte på en elektronisk platform. Platformen er via Flex Funding A/S godkendt af Finanstilsynet.
 
Erhvervslån ligger risikomæssigt imellem aktier og obligationer. Platformen giver investorerne adgang til at købe låneandele helt ned i størrelser af 200 kr. Kombineret med muligheden for at handle låneandele på det sekundære marked, giver dette fleksibilitet til at sammensætte en fornuftig portefølje med et godt afkast og en balanceret risiko. Det sekundære marked gør på samme tid investeringen mere likvid.
 
Investering i erhvervslån skaber vækst!
Investering i Erhvervslån via crowdlending er også godt for det danske erhvervsliv. Mindre og mellemstore virksomheder kan have svært ved at leve op til de meget strenge krav bankerne er underlagt fra Finanstilsynet – specielt hvis ikke man passer i deres kasser.
 
Exact Lending og Flex Funding A/S samarbejder med både Vækstfonden og Eksportkreditfonden, hvor lån kan udbydes enten som Covid-19 lån med op til 90% statsgaranti, eller lån, hvor de to fonde byder ind med halvdelen af lånebeløbet.
 
I perioden fra 2015-2020 opnåede investorerne et gennemsnitligt årligt afkast på 7,33% p.a. (netto) efter omkostninger, men før kredittab. I samme periode har kredittabet ligget på 0,36%, hvilket er meget lavt (Kilde: Flex Funding A/S).(Løbetider er målt i mdr. og renten er p.a.)

Exact Flex Invest III

Exact Invest A/S tilbyder muligheden for investering i en diversificeret fond, med en bred allokering af virksomhedslån via Danmarks førende crowdlending platform, Flex Funding med Finanstilsynets højeste godkendelse. Fonden vil blive aktivt forvaltet og med fokus på investering i en unik aktivklasse af virksomhedslån. Her forventes der stabile afkast, årlig udlodning og med professionel due diligence og kreditvurdering, samt en lav til mellem risiko.

Vi fortsætter succesen fra Exact Flex Invest I og Exact Flex Invest II

Exact Flex Invest III er en fond som du kan investere i, og som inkluderer følgende:

 • Fondens størrelse: DKK 10 – 25 mio.
 • Minimumsinvestering på DKK 2,5 mio.
 • Forventet afkast og udlodning:
  • Nuværende fonde performer 5-6% nettoafkast før skat p.a. (efter omkostninger, provision og tab) med lav-mellem risiko.
  • Det årlige resultat udloddes som udbytte.
 • Et allokeringsmål på 60-80 forskellige virksomhedslån. Her mindskes virksomhedsspecifikke risiko, og øger porteføljens diversificering.
 • Fokus på lån med ejendomssikkerheder og statskaution.
 • Investering med lav korrelation til aktiemarkedet.
 • Omkostninger:
  • Der afholdes omkostninger til revision og diverse, forventeligt 30.000 kr. p.a.
  • Provision jf. standardvilkår på platform (1 rente-procentpoint).
  • Struktureringshonorar på 0,5%.
 • Tidshorisont: 5 år fra fuldt kapitalindskud.
 • Kapitalkald: I rater fra udløb af tegningsfrist og forventeligt over 9 mdr. i takt med allokering i låneandele.
 • Juridisk set-up: Fleksibelt
  • Kan laves som aktieselskab med direktion og bestyrelse.
   • Direktion: Martin Nymark, CEO Exact Invest A/S.
   • Bestyrelse: 3 personer som udgangspunkt udpeget af Administrator.
  • Revision: Deloitte, Danmark (udvidet gennemgang)

Vores tidligere fonde og afkastsammenligning

Exact Flex Invest I og Exact Flex Invest II

EFI I og EFI II afkast sammenlignet med benchmark og high-yield fonde inkl. handelsomkostninger (ÅOP).