fbpx

Historisk performance

Afkastsammenligning af nettoafkast

Gennemsnitlige nettoafkast over 1 og 5 år på EFI 1 og EFI 2 efter tab på lån, før skat, fra regnskabsår 2017-2021 sammenlignet med gennemsnitlige nettoafkast over 1 og 5 år, før skat, på High Yield-obligationer fra Nordea, Jyske Invest og Danske Invest i perioden 2017-2021.

Kilde: Morningstar pr. d. 28-03-2022.

Sammenligning af risikojusterede afkast

Sammenligning af sharpe ratios, også kaldt risikojusterede afkast. Det afspejler hvor meget merafkast man som investor modtager ved at påtage sig en enhed yderligere risiko.

Kilde: Morningstar pr. d. 28-02-2022. Sharpe ratio for investeringsplatformen er beregnet med en CAGR på 6,19% og en standardafvigelse på 0,83% fra 2015-2020 via en direkte allokering i alle lån på Flex Fundings platform.

Sammenligning af årlige akkumulerede nettoafkast

Exact Flex Invest I årlige akkumulerede nettoafkast efter tab på lån, før skat, fra 2017-2021, sammenlignet med Danske Invest Global High Yield Bonds årlige akkumulerede nettoafkast.

Kilde: Morningstar pr. d. 25-03-2022.

Om os

Vi matcher virksomheder med lånebehov og investorer – til gavn for begge parter.

Vi er specialister i lånekapital og investering, og vi arbejder konstant for at give vores kunder den bedst mulige oplevelse.

Exact Lending udbydes af Exact Invest A/S
CVR-nummer: 30727797

Sikkerhed

Når du investerer via Exact Lending & Partners, låner du penge direkte til små og mellemstore virksomheder.

Det betyder også, at du kan miste penge ved investering i lån til virksomhed i tilfælde af misligholdelse. Vi bestræber os selvfølgelig på at mindske kredittab gennem stærke aftaler samt kaution og pant fra låntagere.

Kontakt

Danmark
Åhusene 6
8382, Hinnerup

+45 70 22 87 77
Info@exactinvest.dk

Mere

Q&A

Bemærk at der kan være forekommet ændringer i disse dokumenter. Opdaterede dokumenter kan findes på: www.flexfunding.com/vilkr-og-betingelser.Powered by Flex Funding A/S med Finanstilsynets godkendelse (FT nr. 22012).