fbpx

For Investor

              

Investér i lån til virksomheder

Vi tilbyder investering i lån til virksomheder via Danmarks største crowdlending handelsplatform. Gratis oprettelse og ingen skjulte gebyrer. Hjælp danske virksomheder med alternativ finansiering og modtag sunde afkast.

OPRET DIG GRATIS HER


Hvorfor investere i lån med os?

Investering fra 200 kr.

Støt danske virksomheder og erhverv

Stor investorbase med hurtig finansiering

Grundig kreditvurdering og få tab på lån

Hurtig oprettelse uden gebyrer

Danmarks største crowdlending platform

Investér i lån med et forventet og stabilt afkast på 6-7% p.a.

Sådan investere du på handelsplatformen

1. Opret bruger

Opret en bruger og konto enkelt og gebyrfrit. Det tager blot 2 minutter.

2. Overfør penge

Overfør penge til din konto. Få herefter et overblik over lån på platformen.

3. Investér

Investér i de forskellige lån og sammensæt din portefølje.

4. Opnå afkast

Modtag månedlige afkast gennem rentegevinster, som kan geninvesteres eller tilbagebetales.


Crowdlending og alternativ investering

Vi er specialister i virksomhedslån og tilbyder investeringsmuligheder i en unik aktivklasse, hvor du kan opnå et stabilt afkast over en kort tidshorisont med stærke sikkerheder og mulighed for valg af egen risikoprofil. Ved investering i denne fixed-income aktivklasse kan du både forrente dine penge og undgå negative renter i banken.

Du hjælper ovenikøbet danske virksomheder med lånekapital til vækst, projekter og alternative investeringer, samt bidrager til dansk erhvervsliv og vækst.

Investér i virksomhedslån med Exact Lending

 • Rente på 6-12% p.a.
 • Månedlige rentebetalinger (og månedlige afdrag ved annuitetslån).
 • Enkel og gratis oprettelse.
 • Historiske afkast på 7% p.a.
 • Mulighed for valg af risikoprofil.
 • Sikkerhed i personlig kaution, virksomhedspant, pant i fast ejendom og statsgaranti.
 • Likviditet gennem frasalg af låneandele via sekundær markedsplads.
 • Auto-invest funktion, der muliggøre gen-investering.
 • Invester i lån og støt virksomhed med hjælp til vækst, projekter og alternative investeringer.

 OPRET DIG GRATIS HER


Ny aftale med den Europæiske Garantifond (EGF)

Den nye EGF-aftale og øget sikkerhed


Vi er utrolig stolte af, at vores partner Flex Funding som den første og eneste europæiske crowdlending platform, har indgået aftale om at kunne tilbyde lån til danske virksomheder med en tabsgaranti til investorer, fra Den Europæiske Garantifond (EGF). Aftalen er blandt andet blevet realiseret eftersom at lånene på den fælles platform, gennem alle årene, har haft meget få tab på lån. Aftalen med EGF skal sikre, at mindre virksomheder med bæredygtige forretningsplaner kan få tilført den nødvendige finansiering til vækst på kort og mellemlang sigt.

Attraktive afkast med reduceret risiko


Aftalen med den Europæiske Garantifond giver investorer en unik mulighed for at reducere risikoen yderligere ved investering i lån og fremover opnå et øget risikojusteret afkast. Reelt betyder det, at dine investering i lån med EGF-garantier, indeholder en sikkerhedsstillelse på 77,78% af hele lånebeløbet. Derudover er der ofte supplerende sikkerheder i form af personlig kaution af ejer eller pant i aktiver. Flex Funding vil yderligere medinvestere 10% af lånebeløbet på alle EGF-sikrede lån. Det øger yderligere sikkerheden og troværdighed for disse lån.

Ny unik allokeringsmulighed


Indenfor fixed-income udgør virksomhedsobligationer og statsobligationer suverænt størstedelen af markedet. Dette skyldes at mindre udlånsmuligheder er svært tilgængelige og ofte tidskrævende.

Der er i mellemtiden opstået mulighed inden for SMV-segmentet, hvor rigtig mange små- og mellemstore virksomheder ønsker alternative finansieringsmuligheder til banken i stil med virksomhedsobligation til større virksomheder.

Højteknologisk investeringsplatform med specialiseret kreditvurdering både manuelt og artificial inttellingence (AI).

Renten ligger typisk på 6-12% p.a. med sikkerhed i fast ejendom, virksomhed, selvskyldnerkaution og.l. Der opnås stærke afkast med en balanceret risikoprofil i en aktivklasse, der kun i lav grad korrelerer med finansielle markeder, hvorfor det bør være en naturlig del af en balanceret investeringsportefølje.


Vores lån

Med Flex Funding platformen har vi formidlet lån til en lang række investorer og låntagere. Vi har bl.a. opnået følgende*

+300 mio. kr.

Så stort et beløb har vi udlånt på vores platform.

6-12% p.a.

Er vores forrentning på lån med et gennemsnitlig nettoafkast på 7,33% p.a.

0,36%

Det årlige gennemsnitlige kredittab for långivere. Realiseret efter sikkerheder.

*Obs.: ovenstående information blev opdateret d. 31/12/2020
Sikkerhed som investor

 • Der stilles risikoklassifikation af hver låntager – baseret på kreditmodeller og fra kreditbureauer.
 • EGF-garanterede lån sikrer garantistillelse på op til 78% af beløbet i tilfælde af misligholdt lån.
 • Vi foretager kreditvurderinger på låneansøgninger og yder opdateret data omkring låntagere.
 • Ved lån som kun delvist er sikret af pant eller kaution bliver der foretaget undersøgelser omkring dette.
 • Der er mulighed for diversificering af investeringsporteføljen gennem en allokering af flere lån.
 • Vi inddriver gæld fra låntagere som ikke kan passe sine tilbagebetalinger ved advokathjælp eller inkasso kontakt.
 • I tilfælde af konkurs for Flex Funding sikres tilbagebetaling til investor ved en overførelse af tilbagebetalingpligten til kurator.

Om os

Vi matcher virksomheder med lånebehov og investorer – til gavn for begge parter.

Vi er et seriøst alternativ til banklån.

Vi er specialister i lånekapital og investering, og vi arbejder konstant for at give vores kunder den bedst mulige oplevelse.

Kontakt

Åhusene 6
8382, Hinnerup

+45 70 22 87 77
Info@exactinvest.dk


Exact Lending – udbydes af Exact Invest A/S
CVR-nummer: 30727797
Når du investerer via Exact Lending & Partners, låner du penge direkte til små og mellemstore virksomheder, så resultatet af din långivning kan gå både op og ned.

Powered by Flex Funding A/S med Finanstilsynets godkendelse (FT nr. 22012).