fbpx

For Investor

              

Investér i virksomhedslån


Vi tilbyder investering i lån til virksomheder via Danmarks største crowdlending handelsplatform. Gratis oprettelse og ingen skjulte gebyrer. Hjælp danske virksomheder med alternativ finansiering og modtag høje risikojusterede afkast

Slide 1
photo of people doing fist bump
Lån til kajak og friluftsliv
Image is not available

Lånebeløb: DKK 950.000
Rente: 6,03% p.a.
Type: Annuitets lån

Slide 1
photo of people doing fist bump
Lån til ejendomsudvikling
Image is not available

Lånebeløb: DKK.1.600.000
Rente: 6,55% p.a.
Type: Stående lån

Slide 1
photo of people doing fist bump
Lån til konsulentvirksomhed
Image is not available

Lånebeløb: DKK.2.000.000
Rente: 6,65% p.a.
Type: Annuitetslån

Slide 1
photo of people doing fist bump
Lån til elektrikervirksomhed
Image is not available

Lånebeløb: DKK. 700.000
Rente: 6,03% p.a.
Type: Annuitetslån

Slide 1
Image is not available
Lån til ejendomsprojekt i Stige
Image is not available

Lånebeløb: DKK. 4.800.000
Rente: 10% p.a.
Type: Stående lån

Slide 1
photo of people doing fist bump
Lån til autoværksted
Image is not available

Lånebeløb: DKK.1.000.000
Rente: 6,03% p.a.
Type: Annuitetslån

Slide 1
Image is not available
Lån til Retail Brazil I og II
Image is not available

Lånebeløb: DKK. 15.070.000
Rente: 10% p.a.
Type: Stående lån

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Hvorfor investere i lån med os?

Højt fokus på service og kundekontakt

Støt danske virksomheder og erhverv

Stor investorbase med hurtig finansiering

Grundig kreditvurdering og få tab på lån

Hurtig oprettelse uden gebyrer

Danmarks største crowdlending platform

Investér i virksomhedslån med høj rente og gode sikkerheder

Sådan investere du på handelsplatformen

1. Opret bruger

Opret en bruger og konto enkelt og gebyrfrit. Det tager blot 2 minutter.

2. Overfør penge

Overfør penge til din konto. Få herefter et overblik over lån på platformen.

3. Investér

Investér i de forskellige lån og sammensæt din portefølje.

4. Opnå afkast

Modtag månedlige afkast gennem rentegevinster, som kan geninvesteres eller tilbagebetales.


Crowdlending og alternativ investering

Vi er specialister i virksomhedslån og tilbyder investeringsmuligheder i en unik aktivklasse, hvor du kan opnå et stabilt afkast over en kort tidshorisont med stærke sikkerheder og mulighed for valg af egen risikoprofil. Ved investering i denne fixed-income aktivklasse kan du både forrente dine penge og undgå negative renter i banken.

Du hjælper ovenikøbet danske virksomheder med lånekapital til vækst, projekter og alternative investeringer, samt bidrager til dansk erhvervsliv og vækst.

Investér i virksomhedslån

 • Stærke renteniveauer på typisk 8-15% p.a.
 • Månedlige rentebetalinger (og afdrag ved annuitetslån).
 • Enkel og gratis oprettelse.
 • Historisk stærke afkast og lavt default rate.
 • Mulighed for valg af risikoprofil.
 • Sikkerhed typisk i personlig kaution, virksomhedspant, pant i fast ejendom og statsgaranti.
 • Likviditet gennem frasalg af låneandele via sekundær markedsplads.
 • Auto-invest funktion, der muliggøre gen-investering.
 • Invester i lån og støt virksomhed med hjælp til vækst, projekter og alternative investeringer.

Høj grad af sikkerhed for investorer

 • Der stilles risikoklassifikation af hver låntager – baseret på kreditmodeller og fra kreditbureauer.
 • Vi foretager kreditvurderinger på låneansøgninger og yder opdateret data omkring låntagere.
 • Grundig vurdering af pant samt kautioner.
 • Der er mulighed for diversificering af investeringsporteføljen gennem en allokering af flere lån (anbefalet op mod 60-100).
 • Du skal ikke bekymre dig om administration samt eventuel inddrivelse.

Vi er også forvalter af investeringsfonde

Er du ikke interesseret i aktiv forvaltning hjælper vi gerne. Se vores investeringsfonde og skriv dig selv op, hvis du ønsker passiv eksponering i diversificerede investeringsfonde allokeret i 60-150 individuelle virksomhedslån.

Om os og vores fonde

Hvem er Exact Invest A/S?

Exact Invest A/S har været kapitalforvaltere siden 2005 inden for private equity, debt og ejendomme. Vi er registreret forvalter af Alternative Investeringsfonde (FAIF) hos Finanstilsynet, og har bidraget med finansiering til en lang række virksomheder. Vi forvalter flere investeringsfonde, der allokerer i virksomhedslån.

Hvad er crowdlending ?

Crowdlending er et princip, som forbinder virksomheder, der har lånebehov, med en folkemængde, som udlåner deres formue, med henblik på at opnå afkast gennem rentegevinster. Det er eksempelvis tilgængeligt for virksomheder, der ønsker hjælp til finansiering af projekter, vækst, alternative investeringer eller midlertidig kapital til ordrer, cash flow eller lignende.

Det finder sted ved at virksomheder søger et lån via vores digitale platform. Her bliver lånet efterfølgende finansieret af platformens aktive investorer (både private og institutionelle), der via individuelle bud forsøger at opnå fuld finansiering på det forespurgte lånebehov.

Hvad definerer denne aktivklasse?
 • Aktivklassen betegnes som investering i lån til dansk små og mellemstore virksomheder.
 • Det typiske renteniveau er 8-15%.
 • Lånene har stærke sikkerheder som kaution, virksomhedspant, pant i fast ejendom samt statsgaranti.
 • Man hjælper desuden danske virksomheder med finansiering og støtter derved dansk vækst og erhverv.
Hvilke fonde forvalter vi?

Exact Invest A/S er forvalter af Exact Flex Invest I, Exact Flex Invest II og Exact Flex Invest III (alle A/S’er).

Hvad er der af risiko?
 • Generelle risici
  Der er en række risici forbundet med alle former for investeringer, hvilket også er tilfældet med investering i aktierne. De anførte faktorer er ikke udtømmende, men anses for værende de væsentligste i forhold til denne type investering. Opmærksomheden henledes på, at flere faktorer har en sådan indbyrdes sammenhæng, at de ofte vil indtræde samtidig. Rækkefølgen afspejler således ikke nødvendigvis en prioritering af risikoelementerne eller sandsynligheden for at de indtræffer -eller risikoens potentielle omfang for aktierne.
 • Virksomhedernes evne til at tilbagebetale lån:
  Der investeres i virksomhedslån, og investeringen er således påvirket af disse virksomheders evne til servicere og tilbagebetale disse lån. Eventuelle tab vil påvirke selskabets resultat negativt.
 • Låneoptagelse:
  Låneoptagelse er forbundet med risiko og øger risikoeffekten ved de resterende risici markant.
 • Den makroøkonomiske udvikling i Danmark:
  De virksomheder, der investeres i, vil være påvirket af den generelle økonomiske udvikling i Danmark, hvorved Selskabets afkastog kapital ligeledes vil blive påvirket af den generelle økonomiske udvikling i Danmark.
 • Skattesystemet:
  Selskabets forventede afkast er baseret på de nuværende regler. Såfremt skattereglerne ændres, kan det påvirke Selskabets afkast negativt. Såfremt skattemyndighederne ændrer fortolkningen af de for Selskabet relevante regler kan dette påvirke Selskabets afkast og egenkapital negativt.
 • Likviditetsrisiko knyttet til handel med aktierne:
  Selskabets aktier er unoterede og hverken Selskabet eller administrator er forpligtet til at etablere et sekundært marked forhandel med aktierne. Dette kan have negativ betydning for investorerne i form af mindre omsættelighed og lavere salgskurs af aktierne.
 • Individuelle skatteforhold:
  Investors endelige afkast afhænger af egne skatteforhold og fx hvorvidt der er investeret for frie midler, pensionsmidler elleri selskabsregi. Hverken Selskabet eller administrator yder skatterådgivning.

Modtag en intropakke

Vi sender en uforpligtende intropakke omkring vores investeringsprodukt og hvad vi kan tilbyde dig. Se vores vilkår og alt med småt.

Tal med en rådgiver

Du vil blive kontaktet af en af vores rådgivere, som vil besvare dine spørgsmål og introducere dig for vores investeringsfonde.


Om os

Vi matcher virksomheder med lånebehov og investorer – til gavn for begge parter.

Vi er specialister i lånekapital og investering, og vi arbejder konstant for at give vores kunder den bedst mulige oplevelse.

Exact Lending udbydes af Exact Invest A/S
CVR-nummer: 30727797

Sikkerhed

Når du investerer via Exact Lending & Partners, låner du penge direkte til små og mellemstore virksomheder.

Det betyder også, at du kan miste penge ved investering i lån til virksomhed i tilfælde af misligholdelse. Vi bestræber os selvfølgelig på at mindske kredittab gennem stærke aftaler samt kaution og pant fra låntagere.

Kontakt

Danmark
Åhusene 6
8382, Hinnerup

+45 70 22 87 77
Info@exactinvest.dk

Mere

Q&A

Bemærk at der kan være forekommet ændringer i disse dokumenter. Opdaterede dokumenter kan findes på: www.flexfunding.com/vilkr-og-betingelser.Powered by Flex Funding A/S med Finanstilsynets godkendelse (FT nr. 22012).