fbpx

Investeringsfonde

Investeringsfonde udbudt af Exact Invest A/S

Opnå stabile afkast med lav risiko i en diversificeret portefølje allokeret i virksomhedslån


EFI 1
ÅRLIG AFKAST
5,15%
FULDTEGNET
Vores første investeringsfond eksponeret bredt i virksomhedslån via crowdlending platform. Fokus er på lån til sunde danske virksomheder, baseret på professionel kreditvurdering og due diligence.
Stifelsesår: 2016
Minimumsinvestering (pr. investor): DKK. 750.000
Afkast af investeringsportefølje (ugearet): 6,72%
Provision og administrationshonorar: 1%
Selskabets andre omkostninger: 0,30%
Nettoafkast, efter skat: 4%
Egenkapital: 4,25 MDKK.
Balance: 4,25 MDKK.
Belåning: Ingen.
-
-
-
Læs mere
EFI 2
ÅRLIG AFKAST
4,73%
FULDTEGNET
Vores anden investeringsfond eksponeret bredt i virksomhedslån via crowdlending platform. Fokus er på lån til sunde danske virksomheder, baseret på professionel kreditvurdering og due diligence.
Stifelsesår: 2018
Minimumsinvestering (pr. investor): DKK. 750.000
Afkast af investeringsportefølje (ugearet): 5,92%
Provision og administrationshonorar: 1%
Selskabets andre omkostninger: 0,25%
Nettoafkast, efter skat: 3,7%
Egenkapital: 10 MDKK.
Balance: 10 MDKK.
Belåning: Ingen.
-
-
-
Læs mere
EFI 3
FORVENTET AFKAST
10-12%
ÅBEN FOR TEGNING
Exact Flex Invest III fortsætter succesen fra de 2 foregående investeringsfonde. Der allokeres bredt i virksomhedslån med fokus på eksponering i statsgaranterede lån via crowdlending platform.
Stifelsesår: 2021
Minimumsinvestering (pr. investor): DKK. 2.500.000
Afkast af investeringsportefølje (ugearet): 5,7%
Finansielle omkostninger: 3%
Provision og administrationshonorar: 0,5%
Selskabets andre omkostninger: 0,15%
Targetafkast (ugearet): 5,05%
ROE, før skat: 11,2%
ROE, efter skat 8,74%
Egenkapital: 25 MDKK.
Balance: 100 MDKK.
Belåning: 75 MDKK til gearing
Skriv dig op
EFI 4
FORVENTET AFKAST
11-15%
UNDER STRUKTURERING
Exact Flex Invest IV fortsætter succesen fra de foregående investeringsfonde. Der allokeres bredt i virksomhedslån med fokus på et højt forventet afkast via investering på digital crowdlending platform.
Stifelsesår: ukendt
Minimumsinvestering (pr. investor): DKK. 10.000.000
Afkast af investeringsportefølje (ugearet): 5,7%
Finansielle omkostninger: ukendt
Provision og administrationshonorar: 1%
Selskabets andre omkostninger: 0,15%
Targetafkast (ugearet): 4,55%
Forventet ROE, før skat 11-15%
Forventet ROE, efter skat 10%
Egenkapital: ukendt
Balance: ukendt
Belåning: ukendt
Skriv dig op

Afkastsammenligning med High Yield-obligationer

Gennemsnitlige nettoafkast over 1 og 5 år på EFI 1 og EFI 2 efter tab på lån, før skat, fra regnskabsår 2017-2021 sammenlignet med gennemsnitlige nettoafkast over 1 og 5 år på High Yield-obligationer fra Nordea, Jyske Invest og Danske Invest i perioden 2017-2021.

Kilde: Morningstar pr. d. 28-03-2022

Modtag en intropakke

Vi sender en uforpligtende intropakke omkring vores investeringsprodukt og hvad vi kan tilbyde dig. Se vores vilkår og alt med småt.

Tal med en rådgiver

Du vil blive kontaktet af en af vores rådgivere, som vil besvare dine spørgsmål og introducere dig for vores investeringsfonde.

Om os og vores fonde

Hvem er Exact Invest A/S?

Exact Invest A/S har været kapitalforvaltere gennem 16 år inden for private equity, debt og ejendomme. Vi er registreret forvalter af Alternative Investeringsfonde (FAIF) hos Finanstilsynet, og har bidraget med finansiering til en lang række virksomheder med flere hundrede milioner DKK. investeret på vores primære platform. Vi ejer en række af investeringsfonde, som alle er allokeret i virksomhedslån, via vores digitale crowdlending platform.

Hvad er crowdlending ?

Crowdlending er et princip, som forbinder virksomheder, der har lånebehov, med en folkemængde, som udlåner deres formue, med henblik på at opnå afkast gennem rentegevinster. Det er eksempelvis tilgængeligt for virksomheder, der ønsker hjælp til finansiering af projekter, vækst, alternative investeringer eller midlertidig kapital til ordrer, cash flow eller lignende.

Det finder sted ved at virksomheder søger et lån via vores digitale platform. Her bliver lånet efterfølgende finansieret af platformens aktive investorer (både private og institutionelle), der via individuelle bud forsøger at opnå fuld finansiering på det forespurgte lånebehov.

Hvad definerer denne aktivklasse?
 • Aktivklassen betegnes som investering i lån til dansk små og mellemstore virksomheder.
 • Den forventede årlig rente er på 5-10%
 • Der fås stabile afkast i en aktivklasse der ligger mellem aktier og obligationer.
 • Lånene har stærke sikkerheder som kaution, virksomhedspant, pant i fast ejendom samt statsgaranti.
 • Man hjælper desuden danske virksomheder med finansiering og støtter derved dansk vækst og erhverv.
Hvilke fonde forvalter vi?

Exact Invest A/S er forvalter af Exact Flex Invest I og Exact Flex Invest II. Begge fonde er allokeret i virksomhedslån på vores digitale crowdlending platform. Den forventede årlige rente på den enkelte lån er mellem 5-10%. Den forvaltede kapital bliver investeret i lån efter professionel due diligience og kreditvurdering. De er begge veldiversificeret med en allokering på hhv. 80-100 forskellige lån, som optimerer det risikojusterede afkast og mindsker den totale risiko for kredittab.

Vi har netop stiftet en ny investeringsfond, Exact Flex Invest III. Den tredje version er en videreudvikling af EFI I og II, der blev etableret i henholdsvis 2016 og 2018. EFI III vil arbejde med lånefinansiering og udelukkende investere i lån med garanti fra den Europæiske Garantifond (EGF). Det øger den totale sikkerhed, og kombineret med yderligere lånekapital, forventes der et estimeret årligt afkast på 12,2% efter omkostninger og tab på lån. Fonden er stiftet med en egenkapital på DKK 12,5 mio. EFI III er åben for tegning på op til DKK. 25 mio.

Hvad er der af risiko?
 • Generelle risici
  Der er en række risici forbundet med alle former for investeringer, hvilket også er tilfældet med investering i aktierne. De anførte faktorer er ikke udtømmende, men anses for værende de væsentligste i forhold til denne type investering. Opmærksomheden henledes på, at flere faktorer har en sådan indbyrdes sammenhæng, at de ofte vil indtræde samtidig. Rækkefølgen afspejler således ikke nødvendigvis en prioritering af risikoelementerne eller sandsynligheden for at de indtræffer -eller risikoens potentielle omfang for aktierne.
 • Virksomhedernes evne til at tilbagebetale lån:
  Der investeres i virksomhedslån, og investeringen er således påvirket af disse virksomheders evne til servicere og tilbagebetale disse lån. Eventuelle tab vil påvirke selskabets resultat negativt.
 • Låneoptagelse:
  Låneoptagelse er forbundet med risiko og øger risikoeffekten ved de resterende risici markant.
 • Den makroøkonomiske udvikling i Danmark:
  De virksomheder, der investeres i, vil være påvirket af den generelle økonomiske udvikling i Danmark, hvorved Selskabets afkastog kapital ligeledes vil blive påvirket af den generelle økonomiske udvikling i Danmark.
 • Skattesystemet:
  Selskabets forventede afkast er baseret på de nuværende regler. Såfremt skattereglerne ændres, kan det påvirke Selskabets afkast negativt. Såfremt skattemyndighederne ændrer fortolkningen af de for Selskabet relevante regler kan dette påvirke Selskabets afkast og egenkapital negativt.
 • Likviditetsrisiko knyttet til handel med aktierne:
  Selskabets aktier er unoterede og hverken Selskabet eller administrator er forpligtet til at etablere et sekundært marked forhandel med aktierne. Dette kan have negativ betydning for investorerne i form af mindre omsættelighed og lavere salgskurs af aktierne.
 • Individuelle skatteforhold:
  Investors endelige afkast afhænger af egne skatteforhold og fx hvorvidt der er investeret for frie midler, pensionsmidler elleri selskabsregi. Hverken Selskabet eller administrator yder skatterådgivning.

Historisk performance fra vores fonde


Om os

Vi matcher virksomheder med lånebehov og investorer – til gavn for begge parter.

Vi er specialister i lånekapital og investering, og vi arbejder konstant for at give vores kunder den bedst mulige oplevelse.

Exact Lending udbydes af Exact Invest A/S
CVR-nummer: 30727797

Sikkerhed

Når du investerer via Exact Lending & Partners, låner du penge direkte til små og mellemstore virksomheder.

Det betyder også, at du kan miste penge ved investering i lån til virksomhed i tilfælde af misligholdelse. Vi bestræber os selvfølgelig på at mindske kredittab gennem stærke aftaler samt kaution og pant fra låntagere.

Kontakt

Danmark
Åhusene 6
8382, Hinnerup

+45 70 22 87 77
Info@exactinvest.dk

Mere

Q&A

Bemærk at der kan være forekommet ændringer i disse dokumenter. Opdaterede dokumenter kan findes på: www.flexfunding.com/vilkr-og-betingelser.Powered by Flex Funding A/S med Finanstilsynets godkendelse (FT nr. 22012).