fbpx

Garanti på DKK 425 mio. fra den Europæiske Investerings Fond forbedrer dine vilkår – både for lån og investering!

Vi tilbyder nu lån til danske virksomheder med en tabsgaranti på 70%. Herved opnår virksomhederne lån på bedre vilkår og investorerne øget sikkerhed på investeringer via vores platform.


Det nye aftalegrundlag
Vi er utrolig stolte af, at vores partner Flex Funding som den første og eneste europæiske crowdlending platform, har indgået aftale om at kunne tilbyde lån til danske virksomheder med en tabsgaranti til investorer, fra Den Europæiske Garantifond (EGF). Aftalen er blandt andet blevet realiseret eftersom at lånene på den fælles platform, gennem alle årene, har haft meget få tab på lån. Aftalen med EGF skal sikre, at mindre virksomheder med bæredygtige forretningsplaner kan få tilført den nødvendige finansiering til vækst på kort og mellemlang sigt.


Det foregår under EIF’s garantiprogram via Den Europæiske Garantifond (EGF). Aftalen vil sikre øgede finansieringsmuligheder til danske små og mellemstore virksomheder (SMV’er), for at bidrage til vækst, udvikling og bedre vilkår for dansk erhvervsliv.

Garantirammen på DKK 425 mio. er direkte faciliteret til danske virksomheder via lån over vores platform. Som del af aftalen er vores partner, og ejer at platformen, Flex Funding A/S, forpligtet til at medinvestere mindst 10% i de EGF-støttede lån, hvilket forbedrer sikkerhedsstillelsen yderligere for långivere (Da tabsgarantien således øges fra 70% til 77,8%), samt lånevilkårene for låntagere.

Reduceret risiko og forbedrede muligheder
Med denne garanti vil investorer opleve en række fordele, som gør det mere attraktivt at være investor på vores handelsplatform. Det inkluderer en lavere årlig risiko for kredittab, mere stabile og højere risikojusterede afkast. Da det reelt er EU som finansierer denne garanti, kan investering i den EGF-sikrede del af lånet, tilnærmelsesvis sammenlignes med investering i statsobligationer – altså investering med en meget lille kreditrisiko. Ved siden af dette garantiprogram, kan der fortsat være krav på supplerende sikkerheder, såsom personlig kaution og pant i ejendom, aktiver og/eller virksomhed.

Hvem og hvilke formål kan der søges lån til
For at en virksomhed kan dækkes af EGF-garantien, er der krav om at virksomheden falder inden for kategorien ’danske små og mellemstore virksomheder’ der indbefatter krav til en årlig omsætning på under EUR 50 mio., samt maksimalt 250 ansatte.

Der kan søges lån til følgende formål:

  • Investering i materielle og immaterielle aktiver
  • Arbejdskapital
  • En blandet finansiering af materielle, immaterielle aktiver og arbejdskapital
  • Overførsel af forretning
  • Refinansiering

Eksempel på et EGF-sikret lån:

Peopl A/S
Lånebeløb: DKK 750.000
Risikoklasse: A
Rente: 4,68% p.a.
Løbetid: 36 måneder
Sikkerhed: 70% garanti fra EGF samt fuld personlig kaution fra ejer. 

(Det svarer til en forventet effektiv tilbagebetaling på 100% til investorer i tilfælde af misligholdelse.)

Leave a Reply