fbpx

Hvor sikker er investering i lån med europæisk statsgaranti?

Crowdlending er stadigvæk et knap så velkendt emne i Danmark, men det har vundet stort indpas i UK, USA og mange andre lande i Europa. Aktivklassen tilbyder rigtig interessante afkast, og er en langt mere sikker investering end mange ved. Da aktivklassen skaber vækst for små og mellemstore virksomheder (SMV’er) har statslige organer Vækstfonden, den Europæiske Garantifond, EKF mfl. Valgt at bakke om med statsgarantier på lånene. Det ændrer dit risikojusterede afkast markant (i en positiv retning). I dette skriv, ønsker vi at belyse den nye aftale opnået med den Europæiske Garantifond, der bakker op om lånefinansiering på i alt 425 mio. kr.


EGF-garantien er en europæisk statsgaranti, der dækker 70% af lånebeløbet i tilfælde af misligholdelse. Men hvad betyder dette helt konkret for en investor, og hvordan er samspillet med andre sikkerheder som låntageren stiller?

I det følgende er der blevet opsat et eksempel på en virksomhed som misligholder et EGF-lån (det vil sige at virksomheden ikke kan tilbagebetale sin gæld), og hvordan dette påvirker en investor baseret på personens investerede beløb.

EGF-garanti med supplerende sikkerheder og den procentvise dækning ved investering

Graf: Forholdet mellem procentsatsen for supplerende lånesikkerheder (x-aksen) og den effektive procentvise dækning af ens investering i lånet (y-aksen).

Informationer for lånet – virksomhed X og investor Y

 • Virksomhed X har modtaget et lån med garantistillelse fra den Europæiske Garantifond (et EGF-lån), som dækker 70% af den totale restgæld.
 • Virksomhed X har misligholdt betaling på sit lån og efterladt en restgæld på DKK 100.000.
 • Virksomhed X har supplerende sikkerheder fra personlig kaution på 40% af beløbet. Det svarer til DKK 40.000 af restgælden.
 • Investor Y har finansieret 10% af lånet, svarende til andel på DKK 10.000 af den tilbageværende restgæld.

Restgælden er DKK 100.000. EGF-garantien udbetales af Europas Investeringsfond svarende til DKK 70.000 (70%), som fordeles til investorerne. Efterfølgende tvangsrealiseres supplerende sikkerheder for eksempelvis DKK 40.000. Disse supplerende sikkerheder fordeles på følgende måde:

 • EGF modtager 70% af de realiserede sikkerheder.
 • De resterende 30% fordeles til investorer.

Dette får investor Y tilbage fra den initiale investering på DKK 10.000:

 • Y får tilbagebetalt EGF-garanti på 70% svarende til DKK 7.000.
 • Y får udbetalt 30% af de realiserede sikkerheder ud af sin andel af virksomhedslånet. Altså uddeles virksomhed X’s personlige kaution til Y, svarende til DKK 1.200 (10% x 30% x 40.000=1.200)

I alt får investor Y tilbagebetalt: DKK 8.200 (7.000 + 1.200 = 8.200).
Det svarer til en effektiv garanti på: 82% af lånebeløbet (8.200/10.000 = 82%).

Dette belyser også den positive sammenhæng mellem garantistillelse for investor og mængden af sikkerhedsstillelse af virksomheder. Havde virksomhed X en personlig kaution på 80% fremfor 40% som eksemplet, ville investor Y modtage en tilbagebetaling på: DKK 9.400 – altså en effektiv garanti på 94%. Ofte stilles der også pant i fast ejendom eller andre håndgribelige sikkerheder, men vigtigt er at understrege, at kreditafdelingen altid har fortaget en nøje vurdering af personlig kautionist, virksomhedens økonomi mm. hvortil en fornuftig struktur for sikkerhedsstillelse er fundet.

Se sammenhæng for EGF-garantien og den procentmæssige dækning af investeringer:

Tabel: Beregning af procentmæssig dækning for investorer ved varierende niveauer af garantistillelse fra låntager

Her er en liste over hvorfor vi er sikre at investere ved:

 • Der stilles risikoklassifikation af hver låntager – baseret på kreditmodeller og fra kreditbureauer.
 • EGF-garanterede lån sikrer garantistillelse på 70% af beløbet i tilfælde af misligholdt lån – gennemgået ovenfor.
 • Vi foretager kreditvurderinger på låneansøgninger og yder opdateret data omkring låntagere.
 • Ved lån som kun delvist er sikret af pant eller kaution bliver der foretaget undersøgelser omkring dette.
 • Der er mulighed for diversificering af investeringsporteføljen gennem en allokering af flere lån.
 • Vi inddriver gæld fra låntagere som ikke kan passe sine tilbagebetalinger ved advokathjælp eller inkasso kontakt.
 • I tilfælde af konkurs for Flex Funding sikres tilbagebetaling til investor ved en overførelse af tilbagebetalingspligten til kurator.

Leave a Reply