fbpx

Negative indlånsrenter – hvad med investering i erhvervslån?

I dag kan du foretage kortsigtet placering i erhvervslån med høj likviditet. I perioden fra 2015-2020 opnåede investorerne et gennemsnitligt årligt afkast på ca. 7% p.a. på Danmarks største crowdlending platform.


Det er efterhånden kendt, at banker i Danmark, i stigende grad, indfører negative indlånsrenter for både privat- og erhvervskunder, og samtidig nedsætter beløbsgrænserne for, hvornår der skal betales negative renter.
 
Ifølge Dansk Erhverv, betalte danske virksomheder sidste år 1,6 mia. kr. for at have penge stående i banken og forventningen er, at dette beløb vil stige til 2,5 mia. kr. i 2021. Hvad tallet bliver for private med opsparing i banken, er en ukendt faktor.
 
Hele årsagen til de negative indlånsrenter i bankerne, skal findes i det meget lave renteniveau, som Danmark har ligget på de senere år, og at bankerne betaler for at have penge stående i Danmarks Nationalbank.
 
Det er ikke udelukkende negativt, siger Lars Krull til TV2, senior rådgiver ved Aalborg Universitet. Han mener, at danskerne skaber mere vækst, ved at investere pengene.
 
Hvad er alternativerne?
De helt traditionelle investeringsmuligheder er aktier, obligationer og ejendomme.
 
Aktier kendetegnes ved, at der potentielt er et højt afkast, men det er også et marked, der kendetegnes ved høj volatilitet – og hvornår er en aktie for dyr? Hvis man rammer det forkerte tidspunkt, kan man potentielt tabe mange penge.
 
Obligationer giver i øjeblikket meget lave afkast, da de følger det generelle renteniveau. Det er godt for boligejerne, og kan være et alternativ til de negative renter. 
 
Ved handel med aktier og obligationer betales kurtage og depotgebyr, samt potentielt et spread på handelstidspunktet.
 
Ejendomsinvesteringer har traditionelt set et stabilt afkast, men er også kendetegnet ved høje transaktions-omkostninger. Ejendomsinvesteringer er også tunge at komme ud af.

 Erhvervslån – et godt alternativ til din portefølje
Når nu danskerne er blevet opfordret kraftigt til at blive private investorer på grund af de negative renter, er investering i erhvervslån til små og mellemstore virksomheder et godt alternativ til aktier og obligationer.
 
Denne aktivklasse er særligt interessant for investorer, der ønsker et stabilt og attraktivt afkast til lave omkostninger og en kort varighed.


Erhvervslån er nu tilgængelige for den private investor
Både private og professionelle investorer har nu adgang til at investere i erhvervslån. Alt hvad der kræves, er at man opretter en konto hos Exact Lending (www.exact-lending.com).

Det er gratis at oprette en konto, gratis at overføre penge til sin konto og gratis at investere i nye låneandele. Låneandelene kan ligeledes handles på et sekundært marked.
 
En konto hos Exact Lending giver adgang til både lån, der udbydes via Exact Lending med primært fokus på ejendomsrelaterede investeringer, og til lån på Flex Fundings platform.
 
Udbuddet af erhvervslån er baseret på crowdlending princippet, hvor låntager (virksomheden) og långiver (private og professionelle) møder hinanden direkte på en elektronisk platform. Platformen er via Flex Funding A/S godkendt af Finanstilsynet.
 
Erhvervslån ligger risikomæssigt imellem aktier og obligationer. Platformen giver investorerne adgang til at købe låneandele helt ned i størrelser af 200 kr. Kombineret med muligheden for at handle låneandele på det sekundære marked, giver dette fleksibilitet til at sammensætte en fornuftig portefølje med et godt afkast og en balanceret risiko. Det sekundære marked gør på samme tid investeringen mere likvid.
 
Investering i erhvervslån skaber vækst!
Investering i Erhvervslån via crowdlending er også godt for det danske erhvervsliv. Mindre og mellemstore virksomheder kan have svært ved at leve op til de meget strenge krav bankerne er underlagt fra Finanstilsynet – specielt hvis ikke man passer i deres kasser.
 
Exact Lending og Flex Funding A/S samarbejder med både Vækstfonden og Eksportkreditfonden, hvor lån kan udbydes enten som Covid-19 lån med op til 90% statsgaranti, eller lån, hvor de to fonde byder ind med halvdelen af lånebeløbet.
 
I perioden fra 2015-2020 opnåede investorerne et gennemsnitligt årligt afkast på 7,33% p.a. (netto) efter omkostninger, men før kredittab. I samme periode har kredittabet ligget på 0,36%, hvilket er meget lavt (Kilde: Flex Funding A/S).(Løbetider er målt i mdr. og renten er p.a.)

Leave a Reply