fbpx

Gør de nye Basel IV-krav det sværere for virksomheder at optage lån?

Det bliver i hvert fald dyrere viser analyse fra Copenhagen Economics. Ifølge deres rapport kan det nemlig komme til at koste bankkunder omtrent 13 mia. kr. ved indfasning af de nye Basel IV-krav.

I takt med denne indfasning forventes det at låneomkostningerne til små- og mellemstore virksomheder vil stige med 0,27 procentpoint.

Figur: Stigning i omkostninger hos bankkunder ved indfasning af de nye Basel IV-krav, målt i absolutte tal og i procentvis stigning af låneomkostninger. Baseret på tal fra analyse af Copenhagen Economics.

Virksomheder kan forstat låne til samme attraktive vilkår og renter via vores digitale handelsplatform

De nye Basel IV-krav vil ikke påvirke priserne for lån optaget via Exact Lending/Flex Fundings handelsplatform. Det skyldes, at vi ikke har lån på egne bøger og dermed har lavere kapitalkrav fra Finanstilsynet. 

Hvad er Basel-krav og hvordan vil det påvirke dig?
Der er nye kapitalregler på vej, som kommer til at påvirke den danske finanssektor. Dette er er de kommende Basel-IV krav som forventes implementeret d. 1 jan. 2023. Hensigten med de forskellige Basel ordninger, er at skabe finansiel robusthed overfor økonomisk og finansiel uro. Dette vil dog komme med en række klare implikationer for både virksomheder og privatkunder i banker. 

Der er nemlig blevet sat et såkaldt gulvkrav, som sætter et minimumsbeløb for hvor meget kapital en bank skal holde, ligemeget hvor risikabelt et aktiv er. Som det ser ud lige nu, vil det ifølge en analyse af Copenhagen Economics, lede til at bankerne skal holde 58-90 mia. kr. ekstra kapital. Gulvkravet forventes fuldt indfaset i 2029.

Her er det estimeret af Sigurd Næss-Schmidt, som er virksomhedspartner og ansvarlig for den pågældende rapport, at det vil koste bankernes kunder omkring 13. mia. kr. Dette skyldes højere låneomkostninger, som i gennemsnit vil stige med 0,23 procentpoint, som både rammer realkreditkunder og virksomheder.

Inkluderer man også de faldende indlånsrenter, står det klart at fremtidens bankvilkår forringes for privat- og erhvervskunder i bankerne.

Heldigvis vil de nye Basel-krav ikke ændre vores vilkår, og vi beholder altså de samme attraktive renter og muligheder via vores digitale handelsplatform på www-exact-lending.com. 

Baseret på kilder:
Analyse fra Copenhagen Economics. 
Finanswatch artikel: “Nye kapitalkrav kan ramme virksomheder hårdt” af Mette Mandrup.

Leave a Reply